Medische analyse valt niet onder het recht op inzage