Hoge Raad: Géén precontractuele informatieplicht franchisegever!