Heeft uw zorginstelling al een Functionaris voor de Gegevensbescherming?

Het kan u onmogelijk zijn ontgaan: sinds 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van kracht. Dit heeft de nodige reuring veroorzaakt. Ook voor zorgaanbieders brengt dit nieuwe verantwoordelijkheden mee. Zo kunt u verplicht zijn een Functionaris voor de Gegevensbescherming (FG) aan te stellen. Doel van dit artikel is antwoord te geven op de vraag óf u een FG moet aanstellen, en zo ja, waar u op moet letten.