3 juli 2019

De verplichting van werkgevers tot registratie van arbeidstijd

Aanleiding

Maximale arbeidstijd, minimale rusttijd

Oordeel Hof van Justitie EU

Nationale wetgeving: Arbeidstijdenwet

Conclusie

Gerelateerde artikelen