Art. 7:941 lid 5 BW niet analoog van toepassing bij WAM-aansprakelijkheid

Gerelateerde uitspraken