Kan beding op grond waarvan verzekeraar zelf een deskundige aanwijst om onderzoek te doen worden aangemerkt als een oneerlijk beding?

Gerelateerde uitspraken