Wet afwikkeling massaschade in collectieve actie aangenomen door de Eerste Kamer