Nieuwe nota medische ethiek is uit!

Het huidige kabinet gaat nader in op de medisch-ethische onderwerpen die nu spelen en laat zien wat zijn agenda is voor de komende jaren. Het bereik van het gezondheidsrecht is groot: van het gebruik van rest-embryo’s tot euthanasie bij demente patiënten.