Geen verruiming mogelijkheden dividenduitkering door zorgaanbieders