Digitaal procederen met KEI

Een overzicht van de veranderingen, status en eerste stappen in de civiele praktijk