Annotatie Rechtbank Gelderland: aansprakelijkheid reisorganisator

De Rechtbank Gelderland wees op 1 oktober 2018 een beschikking over de aansprakelijkheid van een cursusorganisatie als reisorganisator in de zin van art. 7:500 (oud) BW voor het niet-tijdig inschakelen van medische hulp voor een cursiste. In deze annotatie wordt ingegaan op de vereisten voor aansprakelijkheid als reisorganisator en de toepassing daarvan in deze zaak. Hierbij wordt mede een blik geworpen op het nieuwe recht.