Trademark Right Is Not Exhausted With Regard to Products For Demonstrations That Are Not For Sale

Merkrecht niet uitgeput ten aanzien van niet voor de verkoop bestemde producten ten behoeve van demonstratie