Territorial Borders of Member States Should be Disregarded in Assessment of Genuine Use of a Community Trademark

Normaal gebruik van een gemeenschapsmerk moet worden geabstraheerd van het grondgebied van lidstaten