Supreme Court Confirms Rights of Employees in Transfer of Undertaking

Hoge Raad bevestigt rechten werknemers bij overgang van onderneming

Related articles