New Rules for Tacit Extension and Termination of Consumer Contracts

Nieuwe regels stilzwijgende verlenging en opzegging consumentenovereenkomsten