New Judgment of the Dutch Supreme Court Regarding Collective Deed of Pledge

Nieuw arrest Hoge Raad inzake verzamelpandakte