European Court of Human Rights: Conviction Le Pen for Hate Speech was Justified - Dark Clouds Gathering over Wilders?

Europees Hof: veroordeling Le Pen voor haatzaaien was terecht - donkere wolken voor Wilders?