Do Provisions of a Former CAO Have an Effect on the Employees Involved When Another Minimum CAO Has Become Applicable?

Werken bepalingen uit een oude CAO door nadat op de betrokken werknemers een andere minimum-CAO van toepassing is geworden?