Change to 'primary' employment conditions not subject to consent works council

Wijziging primaire arbeidsvoorwaarden valt niet onder instemmingsrecht

Related articles