When Is a Building Delivered? UAV 1989 Is Clearer than the Civil Code

Wanneer is een bouwwerk opgeleverd? UAV 1989 is duidelijker dan het BW