TUPE: Possibility to influence by not taking over employees, but recruiting one's own employees?

Overgang van onderneming: beïnvloedbaar door geen personeel over te nemen, maar zelf te werven?