The Termination of a Bank Guarantee in order to Lift an Attachment; the Importance of Careful Formulation

De beëindiging van een bankgarantie ter opheffing van beslag; het belang van nauwkeurige formulering