The Article 29 Data Protection Working Party shows us the way; interpretation of the concepts of controller and processor

Artikel 29 Werkgroep wijst ons de juiste richting; uitleg begrippen verantwoordelijke en bewerker