Resolution to Dismiss Director May Be Annulled Due To 'Violation' of Director's Voting Right?

Ontslagbesluit vernietigbaar wegens 'schending' stemrecht bestuurder?