Relationship Temp Agency and Recipient in the Event of Damage Caused by Temps

Verhouding uitzendbureau en inlener bij schade veroorzaakt door uitzendkrachten