Refusing to Work in Conflict with Company Doctor's Opinion. Reason for Summary Dismissal?

Werkweigering in strijd met oordeel bedrijfsarts. Reden voor ontslag op staande voet?