New Rules for Tacit Extension and Termination of Subscriptions and Other (Consumer) Contracts

Nieuwe regels voor stilzwijgende verlenging en opzegging van abonnementen