New Act More Considerate with Electronic Traffic

Nieuwe wet houdt meer rekening met het elektronisch verkeer