First Judgment Regarding European Design Law: Focus on Freedom of the Designer

Eerste arrest over Europees modellenrecht: vrijheid van de ontwerper staat centraal