External Directors' and Officers' Liability Possible Even If Director Cannot Be Seriously Blamed

Externe bestuurdersaansprakelijkheid ook mogelijk als de bestuurder geen ernstig verwijt kan worden gemaakt

Related articles