Expiry Periods Sometimes Not Binding

Vervaltermijnen soms niet fataal