Dutch Work and Security Act: changes in the non-compete clause arrangement

Wet werk en zekerheid: wijziging regeling concurrentiebeding