Dutch legislator puts a cap on the compensation for extrajudicial recovery costs

Wetgever maximeert vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten

Related articles