Do Years as a Temporary Worker Count in the Event of a Reorganization?

Tellen jaren als uitzendkracht mee bij een reorganisatie?