Court of Justice of the European Union: Copyright Protection of Computer Programs definitely only Protects Source Code

Hof van Justitie EU: softwareauteursrecht beschermt echt alleen de broncode