Continuation of Employee Co-Governance in the Event of Transfer of Undertaking

Voortbestaan van de medezeggenschap bij overgang van onderneming

Related articles