Back

Consumer Credit Directive Implemented in the Netherlands: Important consequences for Suppliers of Consumer Credit

Richtlijn Consumentenkrediet geïmplementeerd in Nederland: Belangrijke gevolgen voor aanbieders van consumentenkrediet