Breach of Duty to Provide Employees with Information in a Transfer of Undertaking

Schending informatieverplichting aan werknemers bij overgang van onderneming

Related articles