Are New Model Clauses a Relief for Practice?

Bieden de nieuwe modelcontractsbepalingen wel of geen soelaas voor de praktijk?