Agreements Between the Entrepreneur and the Works Council

Is een compensatieregeling die ziet op primaire arbeidsvoorwaarden een overeenkomst tussen ondernemer en OR in de zin van artikel 32 lid 2 WOR?

Related articles