Vervangingskostenclausule in de polis niet van toepassing bij lekkageschade