Contractsvrijheid, tenzij het om kernverplichtingen gaat?