Bekendheid met rechtsregel relevant voor bestuurdersaansprakelijkheid