Aansprakelijkheidslimiet op grond van de redelijkheid en billijkheid deels buiten toepassing gelaten