Aanrijding of geen aanrijding? Een voldoende gemotiveerde fraude-claim