Transitional Law of the Penalty and Appeal for Late Decisions Act

Overgangsrecht Wet dwangsom en beroep bij niet tijdig beslissen