Transfer of Undertaking: Acquirer Under Circumstances Not Bound by Provisions in Collective Agreements Determined After Date of Transfer

Koper onder omstandigheden niet gebonden aan cao-bepalingen die zijn vastgesteld ná de overgang van onderneming