The Works Council's Right to Advise When Changing the Legal Form of the Employer

Adviesrecht van de ondernemingsraad bij wijziging van de rechtsvorm van de ondernemer

Related articles