The Hour and Minute of the Trademark Application

Het uur en de minuut van de merkaanvraag: relevant voor voorrang?