The Employer's Duty to Provide a Copy of the Personnel File

De plicht van de werkgever om een kopie van het personeelsdossier te verstrekken